ความรู้และการดูแลรักษาตนเอง หลังการผ่าตัด ฉายแสง และเคมีบำบัด ของเกษตรกรผู้ป่วยโรคมะเร็ง