การ screen หา mutant และศึกษาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนที่ระดับ epigenetic ในสาหร่ายเซลล์เดียว Chlamydomonas reinhardtii

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exดร.จรัญญา ณรงคะชวนะ, exดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา, "Screening and Characterization of Components Required for Epigenetic Regulation in Chlamydomonas reinhardtii", การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 10, 14 - 16 ตุลาคม 2010, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย