การศึกษาการยับยั้งกระบวนการแอนาม็อกด้วยอ็อกซีเตตร้าซัยคลิน

Publish Year International Conference 1
2011 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exPEERAPAS NARINKONGNONG, exChalermraj Wantawin, exJunko Munakata-Marr, "Anammox Process Inhibition by Oxytetracycline: Short-and Long-Term Experiments and Model Evaluation", Nutrient Recovery and Management 2011 , 9 - 12 มกราคม 2011, Miami ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา