ผลการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ต่อการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในเต้านมของแม่โคนมระยะให้น้ำนม