การศึกษาเบื้องต้นเรื่องการผลิต edible film จากเปลือกปูเพื่อควบคุมความสดของชิ้นปลาแล่


แสดงความคิดเห็น

(0)