วิจัยและพัฒนาลำตัวอากาศนาวา (Airship) พร้อมอุปกรณ์