ระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการรีไซเคิลพลาสติกจากขวดน้ำมันหล่อที่ใช้แล้ว

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "An Optimum Design of a Supercritical Carbon Dioxide Extraction Process", The 17th Regional Symposium on Chemcal Engineering, 22 - 23 พฤศจิกายน 2010, อื่นๆ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว