การพัฒนาอุปกรณ์ไถระเบิดดินดานชนิดสั่นทั้งโครงแบบปรับความถี่ได้