การทดลองทางคลีนิกของประสิทธิภาพยากำจัดเหาเพื่อรักษาเหาบนศรีษะ