การใช้คลอรีนไดออกไซด์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาพริกสด

Publish Year National Conference 1
2009 inนางสาวชุลีพร ชำนาญค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของคลอรีนไดออกไซด์ต่อการลดแบคทีเรียในพริก", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552, 28 - 30 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย