การหาชุดของเซ็นเซอร์ที่เหมาะสมแบบเร็วสำหรับการพัฒนาเครื่องจำแนกกลิ่น

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์, exNagle, HT, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Intelligent method for sensor subset selection for machine olfaction", SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, ปีที่ 145, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2010, หน้า 507-515
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์, "Outlier Detection for Machine Olfaction based on Odor-type Signatures", The Proceedings of the 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009) , 6 - 9 พฤษภาคม 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย