การสกัดกรดอนาคาร์ดิกจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์

Publish Year International Conference 1
2007 exนิกร ศรพรหม, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Extraction of anacardic acid from cashew nut shell", The 2nd International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, 23 - 25 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย