ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันน้ำมันสบู่ดำโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ชนิด: SO2-4, ZrO2, CaSO4


แสดงความคิดเห็น

(0)