แบบจำลองความปั่นป่วนชนิดไม่เชิงเส้นแบบใหม่ในซอฟต์แวร์ซีเอฟดีสำหรับการไหลที่มีความซับซ้อน

Publish Year International Conference 2
2006 exGururatana, S., inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, exJuntasaro, E. , inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "Prediction of 3D Turbulence Induced Secondary Flows in Rotating Square Duct", Whither Turbulence Prediction and Control, 26 - 29 มีนาคม 2006, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
2005 inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, exBuranarote, J., exGururatana, S., exJuntasaro, E. , "A New Reynolds-Stress Expressions Based on DNS Data in Non-Linear Eddy-Viscosity Turbulence Model for Complex Flows", The Fourth International Symposium on Turbulence and Shear Flow Phenomena (TSFP4), 27 - 29 มิถุนายน 2005, Williamsburg เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา