Person Image

  Education

  • Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Mechanical Engineering, Imperial College London, อังกฤษ, 2543

  Expertise Cloud

  BEMCavitationCFDComputational Fluid Dynamicscomputational fluid dynamics (CFD)finite element methodFluid-Structure Interactionheat transferHighly Skewed Meshes HyperthermiaIndustryinertia effectIntermittencyinternal cooling passageLaminar kinetic energyLaminar kinetic energy.Large Eddy SimulationLarge Eddy Simulation (LES)leading edgeLiquid SloashingMarine PropellerMesoscopic MethodmodelMolecular Dynamics SimulationMultigridmulti-pass channelmultiphase flowNanochannelNanoflowNanofluidsNanotechnologyNatural transitionnon-equilibrium wall functionNon-linear q-? turbulence modelnonlinear turbulenceOpenwater characteristicsparticle-laden flowpressure dropRANSReynolds stressesReynolds-averaged Navier-Stokes (RANS)Rotatingrotating effectSecondary flowsSelf-pitchingseparationserpentine channelship propulsionSkewed Cavity FlowsloshingSquare DuctsS-shaped diffusing ductSTAR-CCM+ SoftwareSTAR-CD SoftwareSteady flowstepStepped SpillwaySurface RoughnessTank TruckThroughflow AnalysisTransition modelTransition ModelsTurbine Blade CoolingTurbulenceturbulence modelTurbulence ModelingTurbulence Modelsturbulent flowUnsteady flowUnstructured meshUser Defined Function (UDF)VOLUMEกังหันแบบแนวแกน 4 ขั้นตอนการถ่ายเทความร้อนการหล่อเย็นใบพัดกังหันความเค้นทางความร้อนความหนืดของการไหลเครื่องจักรกลกังหันเครืองยนต์กังหันก๊าซเครื่องยนต์กังหันก๊าซช่องการไหลระดับนาโนช่องระบายความร้อนซอฟต์แวร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมซีเอฟดีท่อหล่อเย็นในใบกังหัน (turbine blade internal cooling passage)แบบจำลองการไหลแบบปั่นป่วนแบบจำลองความปั่นป่วนแบบจำลองความปั่นป่วนของการไหลใบพัดกังหันใบพัดกังหันก๊าซผลของการหมุน (effect of rotation)พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (CFD)ระบบระบายความร้อนของใบพัดกังหันแรงคอลิออริส (Colioris force)แรงหนีศูนย์กลาง (centrifugal force)โรงไฟฟ้าวิสโคอิลาสติกสำหรับการหล่อเย็นอาคารระบายน้ำล้นอาคารสลายพลังงาน

  Interest

  Computational Fluid Dynamics (CFD), Turbulence Modeling

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2545 - ก.พ. 2546 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 40 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 25 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 24 เรื่อง (เชิงวิชาการ 24 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1A thermal conductivity model for nanofluids including effect of the temperature-dependent interfacial layerSitprasert C., Dechaumphai P., Juntasaro V.2009Journal of Nanoparticle Research
  11(6),pp. 1465-1476
  47
  2Semi-active flapping foil for marine propulsionThaweewat N., Phoemsapthawee S., Juntasaro V.2018Ocean Engineering
  147,pp. 556-564
  28
  3Comparative study of flux-limiters based on MUST differencing schemeJuntasaro V., Marquis A.2004International Journal of Computational Fluid Dynamics
  18(7),pp. 569-576
  12
  4Non-linear turbulence models for multiphase recirculating free-surface flow over stepped spillwaysTongkratoke A., Chinnarasri C., Pornprommin A., Dechaumphai P., Juntasaro V.2009International Journal of Computational Fluid Dynamics
  23(5),pp. 401-409
  11
  5Numerical investigation on the modified bend geometry of a rotating multipass internal cooling passage in a gas turbine bladePattanaprates N., Juntasaro E., Juntasaro V.2018Journal of Thermal Science and Engineering Applications
  10(6)
  6
  6Turbulence modelling for wall-bounded particle-laden flow with separationSiriboonluckul N., Juntasaro V.2007International Communications in Heat and Mass Transfer
  34(3),pp. 331-338
  6
  7Influence of resonance on the performance of semi-active flapping propulsorPhoemsapthawee S., Thaweewat N., Juntasaro V.2020Ship Technology Research
  67(1),pp. 51-60
  3
  8Application of nonlinear turbulence models for marine propulsorsKaewkhiaw P., Tiaple Y., Dechaumphai P., Juntasaro V.2011Journal of Fluids Engineering, Transactions of the ASME
  133(3)
  2
  9A Reynolds-stress expression based on DNS data in non-linear eddy-viscosity turbulence model for complex flowsJuntasaro V., Gururatana S., Buranarote J., Juntasaro E.20054th International Symposium on Turbulence and Shear Flow Phenomena
  2,pp. 537-542
  2
  10Evaluation of the damping functions in low-Reynolds-number non-linear q - ζ turbulence modelJuntasaro V., Dechaumphai P., Marquis A.2005International Journal of Computational Fluid Dynamics
  19(3),pp. 225-234
  2
  11A parallel semi-coarsening multigrid algorithm for solving the Reynolds-averaged navier-Stokes equationsNgiamsoongnirn K., Juntasaro E., Juntasaro V., Uthayopas P.2004Proceedings - Seventh International Conference on High Performance Computing and Grid in Asia Pacific Region, HPCAsia 2004
  ,pp. 258-266
  1
  12A new intermittency transport equation for bypass transitionJuntasaro E., Ngiamsoongnirn K., Juntasaro V.2013International Symposium on Turbulence and Shear Flow Phenomena, TSFP 2013
  3
  1
  13Application of adaptive mesh refinement method to complex flows in clean roomsMeesit A., Juntasaro V.2007International Journal of Computational Fluid Dynamics
  21(3-4),pp. 155-163
  0
  14Numerical Investigation of Two Double Swirl/Vortex Chamber Configurations for Turbine Blade Leading Edge CoolingTansakul P., Tansakul P., Sinpo T., Thawornsathit P., Juntasaro V., Juntasaro E.2021Engineering Journal
  25(12),pp. 63-80
  0
  15Large Eddy Simulation of turbulence induced secondary flows in stationary and rotating straight square ductsSudjai W., Juntasaro V., Juttijudata V.2018IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  297(1)
  0
  16On the new concept of turbulence modeling in fully developed turbulent channel flow and boundary layerJuntasaro E., Juntasaro V.2006Mathematical and Physical Theory of Turbulence
  ,pp. 183-194
  0
  17Comparative study of the CTM and SDM-IDC methods for diffusive fluxes calculation in the CFD code based on simple algorithm on highly skewed meshesBorwornpiyawat P., Juntasaro E., Narejo A.A., Traoré P., Meinke M., Juntasaro V.20169th International Conference on Computational Fluid Dynamics, ICCFD 2016 - Proceedings
  0