การใช้ความยาวรอบอก และ ความยาวหัวไหล่ถึงก้น เพื่อประมาณน้ำหนักตัว ม้าพันธุ์เธอโรเบรดเพศเมีย

Publish Year National Conference 1
2004 inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ความยาวรอบอก และ ความยาวหัวไหล่ถึงก้น เพื่อประมาณน้ำหนักตัว ม้าพันธุ์เธอโรเบรดเพศเมีย", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่30 ประจำปี 2547, 10 - 12 พฤศจิกายน 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย