การตรวจสอบการเป็นแหล่งรับโรคของเชื้อ Leptospira ในโคและความสัมพันธ์ของวิการในไตกับการปล่อยจุลชีพในปัสสาวะ