โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงในรูปแบบ Fruit candy ผสมกับผลไม้