Conference

Article
การพัฒนาวิธีปลูกเชื้อ 2 ไอโซเลท เพื่อคัดเลือกลักษณะต้านทานโรคแอนแทรคโนสในพริกลูกผสม 3 ชนิด
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
6 - 9 พฤษภาคม 2009
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-