Conference

การจำลองการกระเจิงของอนุภาคนิวตรอนด้วยGeant-4
Siam Physics Congress 2008
ชาติ
20 - 22 มีนาคม 2008
เขาใหญ่ นครราชสีมา ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การจำลองการกระเจิงอนุภาคนิวตรอนในตัวทำขนาน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001597 ชื่อวิชา Seminar,4 มิ.ย. 2007 - 15 ต.ค. 2007
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจำลองการกระเจิงอนุภาคนิวตรอนในตัวทำขนาน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009