Conference

ฤทธิ์ของสารสกัดจากกระชาย ขิง และขมิ้น ในการต่อต้านราสาเหตุโรคพืช
ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว การประชุมวิชาการครั้งที่ 3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ชาติ
20 - 22 ตุลาคม 2005
อ. สีคิ้ว นครราชสีมา ประเทศไทย
-
-