Conference

Article
การเปรียบเทียบผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรของแถวสายพันธุ์แม่ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ KSSC 306
Conference
การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 37
Class
ชาติ
Date
5 - 7 สิงหาคม 2015
Location
ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-