Conference

Article
การออกแบบฐานรากบนชั้นหินรับแรงยกตัว: กรณีศึกษาฐานรากเสาสายส่งไฟฟ้าขนาดแรงดัน 230 เควี บนชั้นหินปูนสันเขาในโครงการสายส่งเทินหินบุญ
Conference
การประชุมทางวิชาการโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16 (ISBN: 9789741114634)
Class
ชาติ
Date
18 - 20 พฤษภาคม 2011
Location
อุบลราชธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-