Conference

Article
การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลพลัมพันธุ์ 'จูหลี่' และ 'แดงบ้านหลวง' ระหว่างการเก็บรักษา
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
18 - 20 พฤษภาคม 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-