ผลงานฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย ปี 2011

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (5 คน)
ในฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (5 คน)
ในฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย ปี 2011

Year:

<< 2011201020092008 >>
Publish Year International Journal 2
2011 inนางสาวเรืองรอง ทองตัน, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Effect of cassava starch destructuration to mechanical properties of compostable blends", Advanced Materials Research, ปีที่ 337, ตุลาคม 2011, หน้า 159-162
2011 inนางสาวเรืองรอง ทองตัน, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Physical properties of thermoplastic cassava starches extruded from commercial modified derivatives in a pilot scale", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 117-119, พฤศจิกายน 2011, หน้า 1007-1013

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัยต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20112008 >>
Publish Year International Conference 2
2011 inนางสาวเรืองรอง ทองตัน, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Effect of cassava starch destructuration to mechanical properties of compostable blends", 2011 International Conference on Materials and Products Manufacturing Technology, ICMPMT 2011, 28 ตุลาคม 2011
2011 inนางสาวเรืองรอง ทองตัน, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Physical properties of thermoplastic cassava starches extruded from commercial modified derivatives in a pilot scale", 2011 International Conference on Applied Mechanics, Materials and Manufacturing, ICAMMM 2011, 18 พฤศจิกายน 2011
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=17&SectionID=21]