ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Abnormal Returnaccelerated depreciationAECASEANASEAN ExchangesASEAN StarsAsset replacementAustraliabook valuebusiness cycleBusiness FinanceCapital Asset Pricing Modelcapital market studiesCapital StructureCash Flow from FinancingCash Flows from InvestingCash Flows from OperatingCorporate BondCorporate FinanceCorporate Governancecorporate governance scoreCredit ratingCreditworthinesscrowd fundingCumulative Abnormal ReturnDigital EconomyDividendDividend Payout RatioEarningsearnings manipulationeconomic historyeconomic integrationEconomic Value AddedEnginesentrepreneurEnvironmentally-friendlyEstimated RangeExcess Return Financial PerformanceexchangesExpected Returnfamily control businessfamily controlled businessFin Tech Startupfinance researchfinance research methodsFinancial Assetsfinancial attitudeFinancial KnowledgeFinancial Literacyfinancial performancefinancial plannerfinancial services sectorFinancial SophisticationFinancial Well-BeingFintechfirms’ positionFive Force ModelForeign Investment Fundfree floatFreight transportgeneration Xgeostatistichedonic indexilliquidity stockilliquidity stocksInflationInstitutional investorIntegrationInvestmentinvestor behaviorlinkMedia SectorMutual Fund Performancenon-stationaryOwnership Structurepersonal financial planningProperty DevelopmentProperty FundsQ ratioretail investorsrisk management strategyScrapping DecisionSETSocialization Agentsspatial autocorrelationStock Exchange of ThailandStock returnsstylized factstax policyTaxationTechnological Advancementtechnological investmentThailand Stock Exchangeturnover ratiovolatilityกองทุนรวมตราสารทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์การเงินการฟื้นตัวของหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือสูงทหารกองประจำการ

Executives

หัวหน้าภาควิชาResource

นักวิจัยทั้งหมด 8 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 28 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 121 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 39 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 82 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 8 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 6 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)