สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Food safety Fresh vegetable Fresh vegetable Organophosphate Organophosphate pesticide residue stainless steelacid toleranceacidic electrolyzed waterAcid-stressed cellsAflatoxinAgriculture and Foods SucurityAspergillus sp.C. perfringensCerealschemical treatmentchili pastechili productchlorpyrifoscleaningCleanup columnclimate changeclosidium perfringensCollaborative studyCollecting housecolor ricecontaminationCorndried chilidried hot pepperE. coliEscherichia coliexportFood Safety food safety management systemFood Sanitation food securityFood ValleyFoodborne pathogensfresh chiliFrontier researchFusarium spfusarium ssp.Garcinia mangostana Lgene markerHeat processingheat tolerancehusked ricehydrogen peroxideImmunoaffinity columnListeriaListeria monocytogenesMicrobialmicrobiological qualityMicrobubblesmicrofloraminimal processingmodified atmosphere packagingMonoclonal antibodyMycotoxigenic fungimycotoxinMycotoxin determinationmycotoxin incidenceMycotoxinsNear infrared spectroscopyOchratoxin Aoxidizing agentozonated waterOzonepesticide residuePre-HACCPprofenofosPseudomonasqualityquality improvementSalmonellaSanitizersSeafoodshrimp feedVegetablesการตรวจสอบสารพิษเชื้อราการประเมินความเสี่ยงการลดการศึกษาร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการข้าวความปลอดภัยอาหารคอลัมน์ช่วยขจัดสิ่งรบกวนเครื่องเทศเชื้อราเชื้อราสร้างสารพิษซีราลีโนนพริกแห้งโมโนโคลนอลแอนติบอดีลดค่าใช้จ่ายการตรวจสอบวัสดุอ้างอิงสารพิษเชื้อราออคราทอกซินอะฟลาทอกซินอาหารอาหารปลอดภัยอิมมูโนแอฟฟีนิตีคอลัมน์อุตสาหกรรมอาหาร

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 4 คน (นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 40 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 35 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
 • ทุนนอก 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 28 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 114 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 43 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 71 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 19 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 17 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 13 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 9 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)