รางวัลภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ปี 2019

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มรางวัลภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920182017 >>
Publish Year Conference Award 1
2019 inดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"An integrated approach for creative communitybased tourism development", The IRES Excellent Paper Award, , The Institute of Research Engeneers and Scientists, Jun 27 2019