Journal

Article
การพัฒนาระบบสำหรับการวัดพื้นผิวสามมิติ โดยใช้แสงสำหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
Journal
วิศวกรรมสาร มก. (ISSN: 08574154)
Volume
23
Issue
72
Year
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2010
Page
54-70
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาระบบสำหรับการวัดพื้นผิวสามมิติโดยใช้แสงแบบอัตโนมัติ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาระบบสำหรับการวัดพื้นผิวสามมิติโดยใช้แสงแบบอัตโนมัติสำหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,15 ต.ค. 2010 - 15 ต.ค. 2012