Journal

ฺBiodiversitas (ISSN: 1412033x)
21
5
2310-2321
พฤษภาคม 2020
นานาชาติ
Open Access
-
-

Author

Output From Project

ความหลากชนิด ความมากมาย และการใช้พื้นที่อาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อ ด้วยกล้องดักถ่ายภาพในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study and Management Techniques,2 พ.ย. 2020 - 1 มี.ค. 2021
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :50 ปี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่,5 เม.ย. 2021 - 6 เม.ย. 2021
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมทางหลวง การใช้ประโยชน์ :การกำหนดความเร็ว การใช้เสียง การสร้างแนวเชื่อมต่อ,5 เม.ย. 2021 - 30 เม.ย. 2021