Journal

การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณ์บังแดด (SC) ด้วยโปรแกรม REVIT & DYNAMO ตามหลักเกณฑ์การคำนวณของกฎหมายพลังงาน (BEC)
วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (ISSN: 16854489)
16
2
61-76
กรกฎาคม - ธันวาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-