Journal

การรอดชีวิตของเชื้อซัลโมเนลลาที่ปนเปื้อนในเปลือกไข่ไก่และการยับยั้งเชื้อซัลโมเนลลาที่ปนเปื้อนในเปลือกไข่ไก่ด้วยน้ำร้อน
วารสารแก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
48
พิเศษ 1
691-698
มกราคม 2020
ชาติ
-
-
-
-