Journal

ภาพคลื่นไฟฟ้าจอตาปกติในแมวบ้านขนสั้นที่บันทึกด้วยเกณฑ์วิธีแบบสั้นด้วยเครื่อง HMsERG
Thai Journal of Veterinary Medicine (ISSN: 01256491)
44
2
237-242
มิถุนายน - สิงหาคม 2014
นานาชาติ
-
-
-
-