Journal

ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับวิธีการให้ปุ๋ยด้วยแคลเซียมซิลิเกตต่อการผลิตกล้าผักกาดหัว
เกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 08570108)
33
พิเศษ(1)
653-666
พฤศจิกายน 2015
ชาติ
-
-
-
-