Journal

Article
การติดตามหลังการปล่อยเนื้อทราย ละมั่ง และกวางป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ
Journal
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย (ISSN: 0858396x)
Volume
20
Issue
1
Year
ธันวาคม 2013
Page
124-141
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงการฟื้นฟูประชากรละองละมั่งพม่า (Burmese Eld's deer; Cervus eldi thamin) ในเขตรักาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,4 ก.ย. 2014 - 18 ก.ย. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การฟื้นฟูละมั่งและเนื้อทรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ แหล่งทุน :สภาวิจัยแห่งชาติ,1 ต.ค. 2013 - 30 ส.ค. 2014
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ การใช้ประโยชน์ :การปรับปรุงแหล่งที่อาศัย การติดตามสัตว์ป่าหลังการปล่อย,1 ม.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2014