การศึกษาฟิสิกส์ของคลื่นกระแทกในอวกาศผ่านการจำลองแบบ particle-in-cell ขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรในอวกาศ