ความหลากหลายของราไมคอร์ไรซาในราก และเมล็ดกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี (Paphiopedilumspp.) ถิ่นใต้ และการพัฒนาขุยมะพร้าวเป็นวัสดุเพาะเพื่อเพิ่มอัตราการงอก และรอดชีวิตของกล้วยไม้