การค้นหายีนผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากข้อมูลลำดับเบสทั้งจีโนมของจุลินทรีย์กลุ่มดิกทีโอสตีลิด