ชุดช่องแสงและอุปกรณ์กันแดดสำหรับอาคารพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, exดร. ณัฏรี ศรีดารานนท์ , exศ.ดร.โจเซฟ เคดารี, "Concept and Sustainable Solutions for Daylight Applications for Buildings in Tropical Climate", The International Conference on Innovative Applied Energy (IAPE’19), 13 มีนาคม - 14 พฤษภาคม 2019, Oxford สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ