ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรสกุลสะค้านที่มีต่อราก่อโรคในพริกและทุเรียน