การวิเคราะห์ผลการดำเนินนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน ในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง