กระบวนการคัดแยกเมล็ดข้าวที่มีท้องไข่ด้วยการวัดการสะท้อนของเลเซอร์

Publish Year International Journal 1
2020 exSujarit, A., exCheaupan, K., inดร.ณัฐพร ฉัตรแถม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Detection of rice grain chalkiness level with volume estimation from image processing", Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, ปีที่ 11331, ฉบับที่ -, มีนาคม 2020, หน้า 113310