การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง และฤทธิ์ต้านเอดส์ของสารบริสุทธิ์ที่แยกจากสะบ้ามอญ