การศึกษาแบบเฟิสต์พรินซิเพิ้ลของการดูดซับไฮโดรเจนบนแผ่น C2N สองมิติที่ถูกเคลือบด้วยลิเธียม