(ไม่อนุมัติ) การประเมินความต้านทานของข้าวพันธุ์ IR64 ต่อเชื้อราโรคไหม้ในประเทศไทย และการสร้างแผนภาพจีโนไทป์ของพันธุ์ข้าวผสมกลับของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่มียีนต้านทานโรคไหม้จากข้าวพันธุ์ IR64