การค้นหาพืชในวงศ์ Dipterocarpaceae และ Rubiaceae ที่มีศักยภาพมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต้านมะเร็งและต้านไวรัสเอชไอวีในป่าเต็งรังเขตจังหวัดชัยนาท