การจำลองการตอบสนองของสารจัสโมเนตต่อสิ่งเร้าภายนอกโดยวิธีการฟิสิกส์แบบไม่เชิงเส้น

Publish Year International Journal 4
2016 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exPornkaveerat, W., exTill D. Frank, "On a Fitzhugh-Nagumo type model for the pulse-like jasmonate defense response in plants", Mathematical Biosciences, ปีที่ 273, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2016
2016 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exSuwanarat, S., exPhatharacorn, P., exYupapin, P., "Super-continuum generation of an optical pulse in a silicon micro-ring resonator", Optical and Quantum Electronics, ปีที่ 48, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2016
2016 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exPornkaveerat, W., exFrank, T.D., "Reaction kinetics of the jasmonate-isoleucine complex formation during wound-induced plant defense responses: A model-based re-analysis of published data", Journal of Plant Physiology, ปีที่ 206, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2016, หน้า 103-113
2016 exPhatharacorn, P, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exYupapin, P, "Analytical and simulation results of a triple micro whispering gallery mode probe system for a 3D blood flow rate sensor", APPLIED OPTICS, ปีที่ 55, ฉบับที่ 33, พฤศจิกายน 2016, หน้า 9504-9513