การระบุความจำเพาะของสายพันธุ์จุลสาหร่ายที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจโดยใช้เทคนิคโมเลกุล

Publish Year International Conference 1
2016 exวัชรี กัลยาลัง, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, "DNA extraction methods, DNA barcoding and microsatellite marker development for microalgal specific identification", The Seoul International Conference on Life Sciences and Biological Engineering (SICLSBE), 7 มกราคม 2016, กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี