การสังเคราะห์สารประกอบ nitrones ที่เป็นอนุพันธ์ของ 4-Thiazolidinones และ PBN เพื่อศึกษาฤทธิ์การต้านการอักเสบและต้านสารอนุมูลอิสระ