การศึกษาสมบัติเชิงแสงของผลึกอลูมิเนียมออกไซด์ชนิดอัลฟาด้วยวิธีการคำนวณแบบเฟิส์ตพรินซิเพิล

Publish Year International Journal 1
2014 exWatcharatharapong, T, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exLimpijumnong, S, "Theoretical Study of Optical Properties of Native Point Defects in alpha-Al2O3", INTEGRATED FERROELECTRICS, ปีที่ 156, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2014, หน้า 79-85